Par mani

Es ticu tam, ka cilvēks pēc savas dabas ir pietiekami elastīgs, lai, neskatoties uz dzīves grūtībām un ierobežojumiem, varētu atrast savu dzīves ceļu, dzīvot piepildītu un jēgpilnu dzīvi. Tomēr ne vienmēr cilvēks spēj nonākt līdz tam viens, reizēm sava izaugsmes ceļa grūtāko posmu ir jāiziet kopā ar kādu ceļabiedru, kura lomu var pildīt arī psihoterapeits.

Man ir pieredze darbā ar dažādiem cilvēkiem, pārsvarā pieaugušajiem, kuri ir vērsušies ar daudzveidīgām problēmām, grūtībām un dzīves jautājumiem. Esmu vadījusi arī atbalsta grupas vardarbībā cietušajām sievietēm, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, vīriešiem, kuri vēlējās iemācīties pārvaldīt savas dusmas, cilvēkiem, kuri vēlējās atgūt iekšējo līdzsvaru un pārvarēt stresu, darbiniekiem, kuri bija gatavi pilnveidot savas saskarsmes iemaņas. Esmu strādājusi ar cilvēkiem, kuri dažādu apstākļu dēļ ir krīzē.

Mana izglītība:

  • Profesionālā eksistenciālā psihoterapeita izglītība Lietuvas Humānistiskās un eksistenciālās psiholoģijas institūtā (2012.g.), sertificējusies Latvijas Psihoterapeitu biedrībā.
  • Sociālo zinātņu maģistra grāds psiholoģijā, kas iegūts Latvijas Universitātē (2004.g.).

Strādāju gan latviešu, gan krievu valodās.

Dalība profesionālās organizācijās:

  • Austrumeiropas eksistenciālās psihoterapijas asociācija (tai skaitā tās Latvijas filiāle)
  • Latvijas psihoterapeitu biedrība
  • Klīnisko psihologu asociācija
  • Biedrība „Skalbes”